අධික වලාකුළු එක්රැස්වීම හේතුවෙන් වර්ෂාපතනයේ වැඩිවීමක්: කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

අධික වලාකුළු එක්රැස්වීම ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින වර්ෂාපතනයේ තීව්‍රතාවය ඉහළ ගොස් ඇති බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ ප්‍රකාශ කළේය.

“අන්තර් මෝසම් කාලපරිච්ඡේදය තුළ වලාකුළු එක්රැස් වීම ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වර්ෂාපතනයේ තීව්‍රතාවය වැඩි වේ. මේ දිනවල පවතින කෙටි වර්ෂාපතනයට මාර්ග ජලයෙන් යටවන ආකාරයක් අපට පෙනෙන්නේ මේ නිසා බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ රාජකාරී පුරෝකථනය කළේය.

“එමෙන්ම වලාකුළු එකවර විසිරී යාමේ ප්‍රවණතාවක් ඇත. වලාකුළු එකතු වීම වැඩි වූ විට වැසි වැඩි වන අතර වලාකුළු කැඩී ගිය විට වැසි සැහැල්ලු වේ.

උදාහරණයක් වශයෙන්, කොළඹ නගර ශාලාව අවට සමහර විට ඔබට තද වැසි සහ බොරැල්ලට සිහින් වැසි ඇති වන්නේ මේ නිසා ය.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව වර්ෂාපතනයේ තීව්‍රතාවය 2023 දෙසැම්බර් මැද භාගය වන විට අඩුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පුරෝකථනය කරන ලද පරිදි ඉදිරි දිනවලදී බස්නාහිර, මධ්‍යම සහ සබරගමුව පළාත්වල මිලිමීටර් 75 ඉක්මවූ වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂා කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *