අධික වර්ෂාපතනයක් තිබුණත් විදුලි ජනනය බලාපොරොත්තු වූ මට්ටමට වඩා අඩුයි: ඇමති

විදුලිබල උත්පාදනයට වගකිව යුතු ප්‍රාථමික ජලාශ පවතින ප්‍රදේශයේ වර්ෂාපතනය අපේක්ෂිත මට්ටමට වඩා අඩු මට්ටමක පවතින බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පවසයි.

“පසුගිය කාලයේ ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාපතනය සහ විදුලිය නිෂ්පාදනය සඳහා එහි බලපෑම් සැලකිල්ලට ගනිමින්, සමනල වැව, වික්ටෝරියා සහ රන්දෙණිගල යන ජල විදුලි උත්පාදනය සඳහා වගකිව යුතු ප්‍රාථමික ජලාශ ඒවායේ පවතින ධාරිතාවය තුළම පවතින බව හඳුනා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. මෙම ප්‍රදේශවල වර්ෂාපතනය සාමාන්‍ය මට්ටමට වඩා අඩුය.

“අද වන විට, අපි ජලාශයේ ධාරිතාවයෙන් 65.81% ක් පමණක් භාවිතා කරමින් සිටිමු, එය 2022 ඔක්තෝබර් 22 වන විට 84.41% ධාරිතා භාවිතයට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් වේ. මෙය සැලකිය යුතු 20% ක අඩුවීමක් නියෝජනය කරයි,” ඔහු පැවසීය.

“සාපේක්ෂ වශයෙන්, 2022 දී අපගේ ජලාශවලින් ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය ගිගාවොට්-පැය 5,364 දක්වා ළඟා විය, එය 2021 දී ගිගාවොට්-පැය 5,639 සිට සැලකිය යුතු අඩුවීමක් විය. 2023 ඔක්තෝබර් 22 වන විට, එම අගය 2023 ඔක්තෝබර් 22 වන විට ගිගාවොට් 2,893 ට අනුරූපී ගිගාවොට් 2,893 ක් පමණි. වසර අවසන් වීමට තවත් දින 70ක් ඉතිරිව තිබියදී මෙම ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට අපට ඇති හැකියාව පිළිබඳව අවිනිශ්චිතතාවයක් පවතී. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයීම සහතික කිරීම සඳහා විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග ගවේෂණය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *