අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරි රුහුල් හක්ගේ වැඩ තහනම දීර්ඝ කෙරේ

මතභේදයට තුඩු දී ඇති ආන්දෝලනාත්මක උපදේශක අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී (JMO) වෛද්‍ය රුහුල් හක්ගේ වැඩ තහනම දීර්ඝ කිරීමට මුහුණ දී ඇති බව මේ සම්බන්ධයෙන් දන්නා ආරංචි මාර්ග පවසයි.

ඔහුගේ සේවය අත්හිටුවීම දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර ඇත්තේ ඔහුගේ වෘත්තීය හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් සිදුකෙරෙන පරීක්ෂණ මධ්‍යයේ ය.

2022 දෙසැම්බර් 20 සිට 2023 අගෝස්තු 20 දක්වා බලපැවැත්වෙන පරිදි ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව (SLMC) විසින් පනවන ලද අත්හිටුවීම නොතකා, ඔහුගේ මතභේදාත්මක ක්‍රියාවන් සඳහා ප්‍රසිද්ධ වෛද්‍ය රුහුල් හක්, මෑත අතීතයේ පරස්පර පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ තීන්දු ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයට ලක්ව ඇත.

තතු දත් ආරංචි මාර්ගවලට අනුව, අගෝස්තු 20 වැනිදායින් අවසන් වීමට නියමිත අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරියාගේ වැඩ තහනම් කිරීම දීර්ඝ කළ යුතු බවට පාර්ශව ගණනාවක් ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයෙන් ඉල්ලා තිබුණි.

එබැවින් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශ යටතේ SLMC විසින් අත්හිටුවීම දීර්ඝ කර ඇති බව වාර්තා වේ.

අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීවරයාට එරෙහිව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව නීති උපදෙස් ද ඉල්ලා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *