අධිකරණ වෛද්‍ය උපදේශකවරයාගේ වැඩ තහනම දීර්ඝ කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව (SLMC) විසින් පනවා ඇති අත්හිටුවීමට එරෙහිව ක්‍රියා කළ බවට අනාවරණය වීමෙන් පසු අවධානයට ලක්ව සිටින උපදේශක අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී (JMO) වෛද්‍ය රුහුල් හක්ගේ වැඩ තහනම දීර්ඝ කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇතැයි වාර්තා වේ.

තතු දත් ආරංචි මාර්ගවලට අනුව අදාළ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීවරයාගේ වැඩ තහනම් කිරීම තවදුරටත් දීර්ඝ කළ යුතු බවට පාර්ශව රැසක් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවෙන් ඉල්ලීම් කර ඇති අතර එය අගෝස්තු 20 වැනිදායින් අවසන් වීමට නියමිත බැවින් එම අත්හිටුවීම දීර්ඝ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව අවධානය යොමු කරමින් සිටියි.

මීට අමතරව, ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය වජිර දිසානායක මහතා පැවසුවේ, අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීවරයාට එරෙහිව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව නීති උපදෙස් ලබාගෙන ඇති බවයි.

අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීවරයාට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා අපි මේ වන විට නීති උපදෙස් පතනවා යැයි මහාචාර්ය දිසානායක මහතා පැවසීය.

මේ අතර, වැඩ තහනම නොතකා පුහුණුවීම් කළ වෛද්‍ය රුහුල් හක් සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අමාත්‍ය මට්ටමේ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *