අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට බලපාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය කථානායකවරයාට පැමිණිලි කරයි

ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් සිදුකරන ප්‍රකාශ හේතුවෙන් නීතියේ ආධිපත්‍යයට සහ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට බලපෑම් එල්ල වන බව පවසමින් ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා වෙත පැමිණිලි කළේය.

නීතියේ ආධිපත්‍යයට සහ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට බලපා ඇති අධිකරණය, අධිකරණයේ පවතින නඩු සහ විනිසුරුවරුන් සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් සභා ගර්භය තුළත් ඉන් පිටතත් පසුගිය කාලය තුළ ප්‍රකාශ කරන බව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය කථානායකවරයාට දන්වා සිටියේය.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ සභාපති නීතිඥ කෞෂල්‍ය නවරත්න මහතා ඇතුළු පිරිසක් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා හමුවූ අවස්ථාවේදී මන්ත්‍රීවරු සිය අප්‍රසාදය පළ කළහ.

දැනට සේවයේ නියුතු විනිසුරුවරුන්ගේ නම් සඳහන් කරමින් ප්‍රකාශ නිකුත් කරන ආකාරය ද දක්නට ලැබුණු බැවින් මෙම තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් නීතීඥ සංගමය කනගාටුව පළ කරන බව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය ප්‍රකාශ කළේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන ලෙසට කථානායකවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටි නීතිඥ සංගමයේ සභාපතිවරයා කථානායකවරයා වෙත ලිඛිත ඉල්ලීමක් භාරදෙනු ලැබුවා.

විනිසුරුවරුන් ඇතුළු අධිකරණයේ ගෞරවය ආරක්ෂා කිරීමට තමන් සැමවිටම පෙනී සිටින බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා සහතික විය. එබැවින් මේ සම්බන්ධයෙන් ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අවධානය යොමු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව කථානායකවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *