අද සිට සතියකට ගව ඝාතකාගාර, මස් කඩ වසා දමන ලෙස නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමන් දන්වයි.

අද සිට සතියක කාලයක් සියලුම ඝාතකාගාර, මස් කඩ සහ මස් අලෙවිසැල් (කුකුළු මස් කඩ හැර) වසා දැමීමට නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය නියෝග කර ඇත.

ඊයේ (11) EP ආණ්ඩුකාරවරයාගේ උපදෙස් සහ ඉහත විෂය සම්බන්ධයෙන් එවන ලද WhatsApp පණිවිඩය අනුව මෙම තීරණය ගත් බව ඔවුහු පැවසූහ.

අද පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරයාගේ ලිපියට අනුව පසුගිය දින කිහිපය තුළ නැගෙනහිර පළාතට බලපෑ අධික ශීත කාලගුණය හේතුවෙන් ගවයින් විශාල ප්‍රමාණයක් මිය ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

එපමණක් නොව ඝාතනය කරන ලද සතුන් මුවාවෙන් වෙනත් දිස්ත්‍රික්කවලට මෙම මළ සිරුරු නීතිවිරෝධී ලෙස ප්‍රවාහනය කර මස් කඩවල අලෙවි කිරීමට ද ඉඩ ඇති බව ඔහු පැවසීය.

ඒ නිසා එවැනි තත්ත්වයක් ඇති නොවීමටයි තීරණය කළේ.

තවද, එවැනි මියගිය ගවයින් නීතිවිරෝධී ලෙස ප්‍රවාහනය කිරීම වැළැක්වීම සඳහා අදාළ පළාත් පාලන ආයතන වගකීම භාර ගන්නා ලෙස හෝ පොදු ස්ථානයක සියලුම ගවයින්ගේ මළ සිරුරු තැන්පත් කිරීමට පියවර ගත යුතු බව එම ලිපියේ සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *