අද සිට දින 21 ඉන්දියාව වසා තැබේ

කොවිඩ් – 19 පැතිරයාම මැඩ පැවැත්වීමට ඉන්දීය රජය විසින් ගන්නා දැඩි ක්‍රියාමාර්ග වල තවත් පියවරක් ලෙස ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා විසින් අද (25) සිට මුළු රටම සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දමන බව නිවේදනය කරනු ලැබුවා.

ඒ අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දින 21ක් ඉන්දියාව බාහිර ලෝකයට වසා තැබෙන බව ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා නිවේදනය කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *