අද කොවිඩ් මරණ 37ක්

අද දිනය තුළ තවත් කොවිඩ් මරණ 37ක් මෙරටින් වාර්තා වී තිබේ.

එම මරණ සියල්ල ඊයේ දින සිදුවු බවට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර ඇත.

වාර්තා වූ මරණවලින් එක් පුද්ගලයෙක් වයස අවුරුදු 30 අයෙකි.

වයස අවුරුදු 30 – 59 ත් අතර කොවිඩ් මරණ 8ක් හා අවුරුදු 60 සහ ඊට වැඩි පුද්ගලයින් 28ක් මියගිය අතර වේ.

කොවිඩ් මරණවලින් 12දෙනෙක් කාන්තාවන් වන අතර 25ක් පිරිමින් ය.

අද දින වාර්තා වු කොවිඩ් මරණ සමඟ මෙරට සමස්ත මරණ ගණන 3,157ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *