අද්මිරාල්වරුන් දෙදෙනෙකු, එයාර් චීෆ් මාර්ෂල් තානාපතිවරුන් ලෙස පත් කිරීමට රජය තීරණය කරයි

පකිස්ථානය, කියුබාව සහ නේපාලය යන රටවල මහ කොමසාරිස්වරුන් සහ තානාපතිවරුන් ලෙස විශ්‍රාමික හමුදා සාමාජිකයින් තිදෙනෙකු පත් කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ ඉහළ තනතුරු පිළිබඳ කමිටුව විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

නව මහ කොමසාරිස්වරුන් දෙදෙනෙකු සහ තානාපතිවරියකගේ පත්වීම් සඳහා උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය ලැබුණු බව පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් කුෂානි රෝහණදීර ප්‍රකාශ කළා. අද්මිරාල් (විශ්‍රාමික) රවීන්ද්‍ර චන්ද්‍රසිරි විජේගුණරත්න පාකිස්ථාන ඉස්ලාමීය ජනරජයේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස්වරයා ලෙස පත් කරන ලදී.

අද්මිරාල් (විශ්‍රාමික) දමිත් නිශාන්ත සිරිසෝම උළුගේතැන්න කියුබා ජනරජයේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස්වරයා ලෙස පත් කරන ලදී. එයාර් චීෆ් මාර්ෂල් (විශ්‍රාමික) සුදර්ශන් කරගොඩ පතිරණ නේපාලයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස පත් කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *