අතුරු කමිටුව අත්හිටුවීමේ පියවර පිටුපස නම් හෙළි කරනවා: අර්ජුන

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුවට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්හිටුවා ඇති අධිකරණ තීන්දුවත් සමඟ එහි සභාපති අර්ජුන රණතුංග කියා සිටියේ එම පියවර පිටුපස සිටින නම් ඉදිරියේදී හෙළි කරන බවයි.

මාධ්‍ය අමතමින් රණතුංග කියා සිටියේ අධිකරණ තීන්දුව නිල වශයෙන් තමාට දන්වා නොමැති බවත් අධිකරණය හමුවට කැඳවා නොමැති බවත්ය.

“කෙසේ වෙතත්, ඕනෑම අධිකරණයකින් ලබාදුන් තීන්දුවට මම ගරු කරනවා. මේ තීන්දුව ගැන මම ව්‍යාකූලත්වයට හෝ පුදුමයට පත්වන්නේ නැහැ. මේ තීන්දුව ආසන්නයේ තිබුණු නිසා. එසේ වුවත්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අලුත් කිරීමට මට ලැබුණු කාලීන අවස්ථාව මගහැරීම ගැන මම කලකිරීමක් සහ කනගාටු වෙනවා,” අර්ජුන මෙම පියවර පිටුපස දේශපාලන අනුග්‍රහය ඇතැයි තමා සැක කරන බව ද ප්‍රකාශ කළේය.

මේ අනුව, අතුරු කමිටුව අත්හිටුවීමේ පියවරට සම්බන්ධ අයගේ නම්, නිසි ලියකියවිලි සහ සාක්ෂි සහිතව හෙළි කරන බව ඔහු යළිත් අවධාරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *