අත්‍යාවශ්‍ය සේවකයින් පමණක් සේවා ස්ථාන වෙත රැගෙන එන ලෙස රාජ්‍ය අංශයට උපදෙස් දීමේ චක්‍රලේඛයක්…

අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ස්ථානවල සිටින සේවකයන් කැඳවීමට නව චක්‍රලේඛයක් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් වෙත නිකුත් කිරීමට නියමිත බව රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය අද ප්‍රකාශ කළේය.

අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජේ. රත්නසිරි පැවසුවේ අඟහරුවාදා චක්‍රලේඛය නිකුත් කරන බවයි.

කෙසේ වෙතත්, අ.පො.ස. සා.පෙළ විභාග අධීක්‍ෂණය කරන නිලධාරීන්ට, පරීක්ෂකවරුන්ට සහ සෞඛ්‍ය අංශ සේවකයන්ට එම චක්‍රලේඛය අදාළ නොවේ. රත්නසිරි මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *