අඩි 1132 ක් යට මාරාන්තික උපවාසයක යෙදෙන කහටගහ පතල් සේවකයෝ

කහටගහ පතලේ සේවය කරන කම්කරුවන් පිරිසක් අද (21) උදෑසන මාරාන්තික උපවාසයක් ආරම්භ කරන ලදී. ඒ, එම පතලේම අඩි 1132 ක් ගැඹුරේ සිටයි. පෙරවරු 10ට පමණ පතල තුළට පිවිස මෙම මාරාන්තික උපවාසය ආරම්භ කෙරුණේ සිය වැටුප් හා ඔවුන්ට ඇති ඇතුළු ගැටලු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමේ අරමුණින්.

මේ වනවිට මිනිරන් පතලේ කම්කරුවන් 60 දෙනෙකු පමණ මාරාන්තික උපවාසයේ යෙදී සිටි. ඒ අතර කාන්තාවන් 15 දෙනෙකුද වෙති.

1872 වසරේදී පෞද්ගලික සමාගමක් ලෙස ආරම්භ වී ඇති මෙම මිනිරන් පතල 1971 වසරේදී රාජ්‍ය ආයතනයක් ලෙස ස්ථාපිත කර තිබේ. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ මේ වනවිට පාලනය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *