අකුණු සැර වැදීමෙන් දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වේ: ලංවිම

ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සහ බලාගාර කිහිපයකට අකුණු සැර වැදීම හේතුවෙන් දිවයින පුරා විදුලිය ඇණහිට ඇති බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරියෙක් පැවසීය.

මේ අතර, කොත්මලේ සිට බියගම දක්වා සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගයේ ඇති වූ බිඳවැටීමක් ද දිවයින පුරා විදුලිය ඇණහිටීමට හේතුව බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පවසයි.

විදුලිය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට පැය කිහිපයක් ගත විය.

මීට අමතරව ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සහ ජල විදුලි බලාගාර කිහිපයකට අකුණු සැර වැදීම හේතුවෙන් විදුලිය විසන්ධි වී ඇති බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (ලංවිම) තහවුරු කළේය.

ඊයේ පස්වරු 5 ට පමණ මෙම විදුලිය බිඳවැටීම සිදු විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *