අක්ෂි කාච තොග අවසන්

ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට ඇසේ සුද සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම සහ අක්ෂි බද්ධ කිරීම හරහා විවිධ පෙනීමේ ගැටළු විසඳීම සඳහා භාවිතා කරන අභ්‍යන්තර අක්ෂි කාච හිඟයකට මුහුණ දී සිටී.

ඔන්ලයින් ඖෂධ ලබා ගැනීමේ වේදිකාව වන ‘ස්වස්ථා’ අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය සහ රෝහල් දෙකම ඔවුන්ගේ තොගවල අභ්‍යන්තර අක්ෂි කාච සම්පූර්ණයෙන්ම නොමැති බව වාර්තා කරයි.

පවතින හදිසි තත්ත්වය හඳුනා ගනිමින් රුපියල් මිලියන 09ක් වටිනා අභ්‍යන්තර අක්ෂි කාච අමතර සැපයුම් ලබා ගැනීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කඩිනම් පියවර ගෙන ඇත.

මේ අතර, ජාතික අක්ෂි රෝහලේ සහ තවත් රෝහල් කිහිපයක ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ සීමිත තොගවලින් කළමනාකරණය කරන බැවින් සැත්කම් සඳහා මෙතෙක් කිසිදු බාධාවක් සිදුවී නොමැති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *