බුදුන් වහන්සේගේ දකුණු දළදා වහන්සේ නිධන් කළ බවට සැලකෙන ස්ථූපයක් සොයාගැනේ

Share this Article

බුදු රජාණන් වහන්සේගේ දකුණු දළදා වහන්සේ නිධන් කළේ යැයි සැලකෙන ස්ථූපයක් ඓතිහාසික විල්ගම්වෙහෙර රජමහා විහාරස්ථානයෙන් සොයාගෙන තිබේ.

විල්ගම්වෙහෙර ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇති අතර එම පුණ්‍ය භූමිය මීට වසර 10ක පමණ කාලයක සිට පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කැණීම් සිදුකරමින් පවතී. එම කැණීම්වලින් සොයාගත් සාක්ෂි ක්‍රිස්තුපූර්ව දෙවන සියවස දක්වා ඉතිහාසයකට දිව යයි. අදාළ ස්ථූපය ක්‍රිස්තු වර්ෂ දෙවන සියවසේ පමණ ඉදිකර ඇති බවට ඓතිහාසික ලේඛනවල දැක්වෙන බව පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.