උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් MCC ගිවිසුමට එරෙහිව මාරාන්තික උපවාසයක….

මිලේනියම් චැලෙන්ජ් ගිවිසුමට විරෝධය පා පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් කොළඹ නිදහස් චතුරශ‍්‍රයේදී මාරාන්තික උපවාසයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මෙම ආන්දෝලනාත්මක ගිවිසුම පිළිබදව ජනාධිපතිවරයා සහ අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා නිල … Continue reading උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් MCC ගිවිසුමට එරෙහිව මාරාන්තික උපවාසයක….Read More →